SLIK TRENER VI

UTE OG INNE

 

Treningene foregår både inne og ute. Vi vil prøve å være ute når vi kan det, og forholdene er tilrettelagt for det, mens vi andre ganger trener inne i gymhallen. Parkour er ment for å være en utesport, men hallen fungerer som et sikkerhetsnett hvor man kan raskere lære seg bevegelser enn utendørs. Grunnen til det er at med matter, riktig underlag og konstruerte bokser for parkour, så er trygghetsfølelsen og det kontrolerte miljøet lettere å ta seg helt ut på enn på betongen. Det betyr imidlertid ikke at utendørs ikke har fordeler.
Ute får vi trene i vårt rette elementet. Å kjenne den rue betongen som skraper mot fingrene når man klatrer eller å lære hvordan de forskjellige underlagene utgjør for prestasjonen er et viktig aspekt for treningen. I tillegg er det en mental barriere å gjøre parkour utendørs, noe som er essensielt for videre fremgang.

ALLE FORTJENER FREMGANG

 

Det som er viktig å huske på er at vi alle er forskjellige. Noen er høy, lav, tynn, tykk, sterk, svak, rask, eksplosiv, treg, osv osv. Det er derfor umulig å legge opp et treningsforhold som passer for alle samtidig, men på en annen side er det viktig at hver enkelt av mine elever skal ha muligheten til å utvikle seg uavhengig av de andre. Dvs: Bare fordi en person mestrer noe, eller ikke mestrer noe, så skal ikke de andres trening hemmes av den eller dem. 

På en anne side er det også viktig at ikke noen føler seg utenfor. Vi kan ikke plassere folk i grupper for hva de får til eller ikke. 

Derfor lager jeg et basisopplegg til hver enkelt trening. Noen dager er det kanskje fokus på rulle, spenst, balanse, lengde, demping osv. Øvelsene vil i all hovedsak være lik for alle, men etterhvert som noen synes det er for lett eller vanskelig, så ber jeg dem gjøre bevegelsen en smule anerledes. Enten for å gjøre det lettere eller mer utfordrende. På den måten sørger jeg for at alle får uvikle seg i sitt tempo. Alle skal føle at de er en prioritert elev hos meg.

SIKKERHETEN

 

Sikkerheten er alltid i fokus, men det er viktig at foreldre og utøvere husker at parkour er en ekstremsport. Uhell kan forekomme, men det er svært skjeldent at noen har blitt skadet på treningene mine. 

Sikkerheten ligger ikke bare i å være forsiktig på trening, men også om hvordan man trener. Når parkour trenes feil, er det som regel slitasje i kne, rygg, ankler og ledd som er de vanligste langtidseffektene. Dette er det høy fokus på i Bodø Parkour. På treningene jobber vi derfor med mange forebyggende øvelser som demper fall og reduserer slitasje betraktelig. Barna er ung, og det er viktig at de ikke pådrar seg slike skader tidlig i vekstfasen.

RESPEKT

 

Elevene mine er generasjonen som skal videreføre parkourmiljøet i Bodø i fremtiden. Derfor er det veldig viktig for meg at de skal ha et best mulig grunnlag for å kunne gjøre det bra. Den visjonen tar ikke for seg bare hvordan man trener, men hvordan man behandler alle rundt oss. I dag har Bodø Parkour er godt rykte i byen, og det har vi vært opptatt av lenge. 

Ikke være til bry for andre rundt oss. Vi eier ikke treningsplassene som vi er på utendørs, og vi skal heller ikke ødelegge og skade på andres eiendommer, tak og lignende.

Gjensidig respekt for hverandre er essensielt for et godt miljø. Vi må sørge for at alle blir godt mottat i gruppen, både på og utenfor treningene.