top of page
Bodø parkour trening-05387.jpg

Ute og INNE

Treningene foregår både inne og ute. Vi prøver å være ute når vi kan det, og forholdene er tilrettelagt for det, mens andre ganger trener vi inne i gymhallen. Parkour er ment for å være en utesport, men hallen fungerer som et sikkerhetsnett hvor man kan raskere lære seg bevegelser enn utendørs.

Med matter, riktig underlag og konstruerte bokser for parkour, er trygghetsfølelsen og det kontrolerte miljøet lettere å slippe seg løs på enn på betongen.

 

Det betyr imidlertid ikke at utendørs ikke har fordeler!
Ute får vi trene i vårt rette elementet. Å kjenne den rue betongen som skraper mot fingrene når man løper opp en vegg, eller å lære hvordan de forskjellige underlagene påvirker prestasjonen er et viktig aspekt for treningen. I tillegg er det en mental barriere å gjøre parkour utendørs, noe som er essensielt for videre fremgang. 

ALLE FORTJENER FREMGANG

Det som er viktig å huske på er at vi alle er forskjellige. Vi er høy, lav, tynn, tykk, sterk, svak, rask, eksplosiv, treg, osv osv. Det er derfor umulig å legge opp et treningsforhold som passer for alle samtidig, men på en annen side er det viktig at hver enkelt av våre elever skal ha muligheten til å utvikle seg uavhengig av de andre. Dvs: Bare fordi noen mestrer noe, eller ikke mestrer noe, så skal ikke resten være nødt til å følge deres utvikling. 

På en annen side er det også viktig at ikke noen føler seg utenfor. Vi kan ikke plassere folk i grupper for hva de får til eller ikke får til. 

Derfor lager vi ei bestemt økt til hver enkelt treningsdag. Det vil hver trening være fokus på et eller flere bestemte treningsområder - som for eksempel rulle, spenst, presisjon, flyt, kordinasjon, kombineringsøvelser osv. Utførelsen for hver enkelt øvelse vil i utganspunktet være lik for alle, men vi sørger for å vise flere utgaver og variasjoner av hver enkelt øvelse slik at elevene kan trene på sitt nivå. Det er da ikke snakk om nybegynner og "pro"-øvelser, men rett og slett bare variasjoner. Ser vi at en elev etterhvert synes en øvelse er for lett eller vanskelig, kommer vi med tips til hvordan de kan gjøre den en smule annerledes. Enten for å gjøre det lettere eller mer utfordrende. På den måten sørger vi for at alle får utvikle seg i sitt tempo. Alle skal føle at de er en prioritert elev hos oss.

bottom of page