top of page
Bodø parkour trening-05417.jpg

Viktigheten av respekt på og utenfor trening

Elevene våre er generasjonen som skal videreføre parkourmiljøet i Bodø i fremtiden. Derfor er det veldig viktig for oss at de skal ha et best mulig grunnlag for å kunne gjøre det bra. Den visjonen tar ikke for seg bare hvordan man trener, men hvordan man behandler alle rundt oss. I dag har Bodø Parkour er godt rykte i byen, og det har vi vært opptatt av lenge. 

Ikke være til bry for andre rundt oss. Vi eier ikke treningsplassene som vi er på utendørs, og vi skal heller ikke ødelegge og skade på andres eiendommer, tak og lignende.

Gjensidig respekt for hverandre er essensielt for et godt miljø. Vi må sørge for at alle blir godt mottat i gruppen, både på og utenfor treningene.

KAMPEN MOT MOBBING

Det er lite som hører mindre hjemme i et barns liv enn mobbing. Antimobbing er også noe Preben Hunstad har vært aktiv mot i mange år, men spesielt etter at han stod frem som tidligere mobbeoffer og mobber i 2019. På treningene til Bodø Parkour har vi nulltolleranse for mobbing og plaging av andre. I løpet av året prøver Preben å gjennomføre ei antimobbe-uke på Bodø Parkour. Den uken bruker han 20 minutter av treningen til samtlige grupper, hvor han snakker om det å være mobber, mobbeoffer og hva det kan gjøre med folk. 

Bodø Parkour består av gutter og jenter som er forskjellige på alle måter. Noen er fra andre land og kulturer, noen har det tungt hjemme, andre sliter med sykdommer eller diagnoser, mens andre har andre ting som gjør at de kan føle seg sårbar og utsatt. I dagens samfunn kan man bli mobbet og ertet for alt. Derfor gjør vi det vi kan for å føre videre våre verdier om respekt, medfølelse, og viljen til å være der for dem som trenger det, til elevene. 

bottom of page